Het bestuur wordt gevormd door:

Mevrouw Marisol van der Linden-Leoneta (mede oprichter en voorzitter);

de heer Edric Juliana (secretaris);

de heer drs. Johan van der Linden RA (mede oprichter en penningmeester);

Mevrouw Elizabet Gonzalez (bestuurslid);

Mevrouw Corinne Fokkens (bestuurslid).

 

 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.