U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
Mevrouw C heeft na ruim 9 jaar een Nederlandse paspoort verkregen en een betaalde baan!
Zie hieronder de genomen stappen in afgelopen jaren. 

We zijn ruim 2,5 jaar bezig geweest om een cliënte te helpen om ontheffing te krijgen van de inburgeringsplicht. Deze vrouw is analfabeet. Zij heeft veel Nederlandse lessen gevolgd maar kon de taal door een tumor niet leren. Veel gecorrespondeerd met instanties en medische onderzoeken gedaan. In januari 2016 hebben wij het goede nieuws ontvangen dat ze ontheven is van de inburgeringsplicht. En in juni 2016 heeft zij uiteindelijk een vergunning gekregen (zie hieronder haar casus).

Casus van mevrouw C:
Mevrouw C is in juli 2013 doorverwezen naar onze stichting voor juridische begeleiding. Cliënte heeft hiervoor in de prostitutie gewerkt. Zij is begin januari 2013 uitgestapt. Sindsdien heeft cliënte geen bron van inkomsten. Sinds 2002 verblijft zij in Nederland, destijds voor verblijf bij haar toenmalige partner. Haar relatie is in 2011 verbroken. Hoewel cliënte op dat moment reeds 9 jaar in Nederland verbleef, zag zij zich ineens geconfronteerd met de verblijfsrechtelijke gevolgen van de beëindiging van haar relatie. Haar verblijfsvergunning werd in januari 2013 ingetrokken.

Cliënte heeft afgelopen jaren deelgenomen aan diverse inburgeringstrajecten en vele honderden uren onderwijs (Nederlandse lessen) gevolgd. Zij heeft in al die jaren nauwelijks vooruitgang geboekt. De oorzaak hiervan is dat cliënte in haar land van herkomst slechts tot haar tiende jaar onderwijs heeft gevolgd, aangezien zij door een tumor helaas niet verder kon leren. Zij kan niet lezen en schrijven zelfs niet in haar eigen taal.

Cliënte wil graag in aanmerking komen voor een voortgezet verblijf, maar haar aanvraag is meerdere malen afgewezen door IND wegens het niet voldoen aan het inburgeringsvereiste. Zij kwam niet in aanmerking voor een ontheffing want ze kon geen medisch dossier aantonen vanuit land van herkomst.
Cliënte heeft zich dan tot Adagio, Argonaut en Gemeente Den Haag gewend voor een medisch advies met de vraag of zij kan worden geacht het inburgeringsexamen te behalen.

Hoe we mevrouw C hebben geholpen en aan het helpen zijn:
Mevrouw C wil graag in Nederland blijven wegens angst voor terugkeer naar land van herkomst. Zij wilde graag ontheven worden van de inburgeringsvereiste.

We hebben samen met diverse organisaties en haar advocaat de volgende zaken geregeld:  
  1. We hebben haar geholpen met het opbouwen van een medische dossier;
  2. Wij hebben haar naar diverse instanties begeleid zoals ziekenhuis voor een MRI- hoofdscan, huisarts voor verwijsbrief voor een Spaanstalige neuropsychologisch onderzoek, Adagio en Gemeente Den Haag;
  3. Voedselbankpakket geregeld via Voedselbank Haaglanden;
  4. Juridische begeleiding onder andere contacten onderhouden met instanties, brieven schrijven, brieven uitleggen enz.;
  5. Financiële hulpverlening (ook in vorm van natura);
  6. Geestelijke zorg verleend;
  7. Nederlandse paspoort;
  8. Geholpen met een betaalde baan.
Uit het neuropsychologisch onderzoek via Adagio is gebleken dat er sprake is van ernstige cognitieve beperkingen en een laag begaafd intelligentie niveau. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek heeft Gemeente Den Haag cliënte ontheffing gegeven wegens medische omstandigheden. Uit de medische beoordeling is gebleken dat cliënte door haar medische situatie blijvend niet in staat is het inburgeringsexamen te behalen.

We hebben mevrouw C. verder ondersteund en begeleid met het aanvragen van een voortgezet verblijf en op 18 juni 2016 heeft zij het goede nieuws ontvangen dat ze een vergunning krijgt niet tijdelijk.  Vervolgens heeft ze nog een verlenging gekregen en in 2022 een Nederlandse paspoort! We zijn ontzettend trots op haar doorzettingsvermogen. Mevrouw C. het gaat je goed!