U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Signalen Mensenhandel (Vrouwenhandel)

De volgende signalen kunnen een rol spelen bij de vaststelling dat vrouwenhandel (gedwongen prostitutie) aan de orde kan zijn.

Onderstaande betreft een opsomming van signalen die vanzelfsprekend niet allemaal op hoeven te gaan:

 • Niet zelf de reis, visa, enz. hebben geregeld;
 • Géén beschikking hebben over eigen reisdocumenten;
 • Beschikken over een vals of vervalst door de handelaar/organisatie verzorgd paspoort;
 • Angst voor uitzetting uit Nederland;
 • Illegaal verblijf of binnenkomst kan een rol spelen (doch is niet noodzakelijk). Een aantal slachtoffers van vrouwenhandel heeft een legale verblijfstitel of verblijft hier illegaal, na legale binnenkomst;
 • Het door de betrokkene niet vrij kunnen beschikken over de eigen verdiensten;
 • Het onthouden van medische hulp;
 • Plicht tot afbetaling van een exorbitant hoe (soms stijgende) reissom, voordat debetrokkene over de eigen inkomsten kan beschikken of kan worden gestopt met werken;
 • Het moeten afdragen van het grootste (soms stijgende) percentage van de inkomsten hetzij aan de exploitant, hetzij aan derden;
 • Uitbetaling aan het slachtoffer van een met de Nederlandse prostitutie afwijkend percentage;
 • Plicht om voor de exploitant of derden een minimumbedrag per dag te verdienen;
 • De exploitant (iemand die een bedrijf of van een ander runt en ermee verdient) heeft een overnamebedrag voor de betrokkene betaald en/of draagteen deel van de inkomsten af aan derden;
 • Beperking van de bewegingsvrijheid (bijvoorbeeld niet lang weg mogen, (voortdurende) begeleiding of bewaking), een altijd aanwezige toezichthouder;
 • Chantage of bedreiging van familie in het land van herkomst;
 • Zwakke economische situatie en/of afhankelijkheid van de hier verdiende inkomsten van de familie in land van herkomst;
 • Onder alle omstandigheden en buiten proportioneel lang moeten werken;
 • Dreiging met of daadwerkelijke toepassing van geweld, het dragen van sporen van lichamelijke mishandeling (b.v. blauwe plekken);
 • Het afwisselend op verschillende plaatsen te werk worden gesteld (waarbij de handelaren kennelijk gebruik maken van verschillen in het uitoefenen van vreemdelingentoezicht);
 • Namens vele anderen een visumaanvraag doen;
 • Garantstelling voor visumaanvraag van een aantal personen, dat niet allen terugkeren;
 • Geldstromen (b.v. een handelaar heeft veel contant geld).

Overige signalen, waarmee wordt bedoeld dat dit niet uitsluit dat er sprake is van vrouwenhandel. Met andere woorden: ook wanneer er op het eerste gezicht sprake lijkt te zijn van vrijwilligheid dient men toch verder te kijken:

 • Het slachtoffer was eerder in de prostitutie werkzaam;
 • Betrokkene wist vooraf dat zij in de prostitutie zou gaan werken;
 • Het slachtoffer wenst na het ontdekken van vrouwenhandel opnieuw in de prostitutie te gaan werken.

Aangifte

Aangifte van mensenhandel (gedwongen prostitutie) kan via Zedenpolitie 0900-8844 of voor anonieme aangifte via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.