Voorwaarden om een aanvraag te kunnen indienen:

  • Cliënt dient vrouwelijke slachtoffer van mensenhandel zijn;
  • Wondend regio Den Haag;
  • Juridische hulpverlening nodig hebben of;
  • Financiële problemen hebben of;
  • Geestelijke zorg nodig hebben en of;
  • Op zoek zijn naar een tijdelijke opvangplek.

  

Wie kan een aanvraag indienen?

  • Een maatschappelijk werker;
  • Een contactpersoon van gemeente, stichting of organisatie;
  • Een vertrouwenspersoon;
  • Een voorganger van een kerk.
Een aanvraag kan niet door de cliënt zelf worden ingediend. 

 

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Dan mag u een aanvraag indienen.

De aanvragen kunnen op volgende manieren worden ingediend: 

Online via een aanvraagformulier of schriftelijk opsturen naar:
 Stichting ZPOS
 Postbus 24079
 2490 AB Den Haag